We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.

20 feb '18 Alles komt terug : cruciale aandachtspunten bij een duurzaam vermogensbeheer

“.. and I've seen it before

.. and I'll see it again

.. yes I've seen it before

.. just little bits of history repeating”
 

Shirley Bassey zong het al met de Propellerheads in 1997: “ History repeating”.
Alles komt terug.

TRUNCUS helpt reeds meer dan 15 jaar families bij hun investeringsbeslissingen. We delen dan ook graag enkele wederkerig aandachtspunten die van cruciaal belang zijn bij een duurzaam investeringsproces.
 

1) Het is belangrijk om de waarden en incentives te kennen van een beheerder.

Wanneer families op zoek gaan naar een duurzaam vermogensadvies, dienen we in eerste instantie uit te kijken naar de juiste beheerders . Dit zijn organisaties die de juiste waarden respecteren en een business/verdien model hebben waarbij de belangen van de beheerder gelijklopend zijn met de belangen van de familie. Dit moet duidelijk zijn en doorgesproken. Zoniet zal er vroeg of laat een conflict ontstaan.

Eén van de belangrijkste kenmerken van gelijklopende belangen is o.a. “skin in the game”.
 

2) Skin in the game

Investeert de beheerder zijn geld of dat van zijn familie op dezelfde manier als dat van zijn klanten?

Indien dit niet het geval is, gelooft hij er misschien toch niet helemaal zelf in.

Onze ervaring leert dat de adviseurs die zelf mee-investeren een juiste betrokkenheid en focus hebben en een correcte appreciatie vertonen ten aanzien van risico.
Het is tenslotte ook hun geld. Een dergelijke aanpak vertaalt zich tevens in uitstekende resultaten.
 

3) Durf tegendraads te zijn. Investeren is niet gelijk aan beleggen.

Bij wijze van boutade zouden we kunnen stellen dat bankiers liever mee ten onder gaan met hun benchmark dan dat ze een afwijkende strategie hanteren die hen isoleert van de grote groep. Ze worden hier ook aangemoedigd in hun gedrag door de beleggers. Een belegger kan een negatief resultaat aanvaarden als de rest dit ook heeft. Een belegger kan echter maar moeilijk aanvaarden dat de kwartaalresultaten minder goed zijn als de groep het heel goed heeft gedaan. Dit zet sommige beheerders aan om de grote groep te gaan volgen en mee te surfen op bepaalde golven. Deze golven zijn vaak groeiverhalen waar geld geboden wordt voor verwachte groei en verwachte winsten. Als de groei en de winsten gerealiseerd worden is dit een mooi verhaal. Kunnen de verwachtingen niet ingelost worden, dan blijkt de belegger teveel betaald te hebben.

Op dit niveau dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen een belegger en een investeerder. Een investeerder heeft meer oog voor de onderliggende investeringscase. Een investering lost zijn verwachtingen niet in per kwartaal maar vraagt vaak tijd om tot ontplooiing te komen. Soms weinig tijd, soms veel tijd…
 

4) Il faut donner du temps au temps

Een goede investering laat zich niet afmeten op kwartaalbasis. Soms kan het jaren duren vooraleer een onderwaardering tot uiting komt.

Een goede investering begint bij het detecteren van een substantiële onderwaardering en het respecteren van een aantal aandachtspunten die we graag omschrijven als richtlijnen tot het vermijden van structureel kapitaalsverlies.

Indien deze zaken gerespecteerd worden vergt de investering voldoende opvolging en vastberadenheid om de tijd zijn werk te laten doen.

Een goede investering vergt aldus inzicht, veel research, opvolging en vastberadenheid. Vaak is dit laatste, de moeilijkste factor.
 

5) Fiscaliteit is een slechte raadgever

Bij de asset verdeling is het geen goed idee om de beslissingen te laten bepalen door deze of gene fiscaliteit. Het lijkt verleidelijk om in eerste instantie de minst belaste weg te kiezen maar tegelijkertijd betekent dit een afwijking van de oorspronkelijke strategie. Die afwijkingen kunnen liggen op het niveau van risico-appetijt, duurtijd van de investeringen, controlebevoegdheden, etc…

Finaal zullen deze zaken gaan wringen indien ze niet tot de geplande strategie behoorden. Daarnaast toont de realiteit aan dat de fiscus de minst belaste pistes steeds op een relatief korte termijn tracht uit te hollen. Het blijft een kat en muisspel waarbij veel kosten gemaakt worden voor verandering en waarbij de focus op de strategie meer en meer verloren gaat.
 

6) Het 8ste wereldwonder

Mensen overschatten wat ze op korte termijn kunnen realiseren maar onderschatten wat er op lange termijn kan gerealiseerd worden.

Een investering van 1.000.000 euro met een rendement van 7 % betekent na 1 jaar een aangroei van 70.000 euro. Een gemiddeld rendement van 7% per jaar over een periode van 10 jaar betekent een aangroei van 960.000 euro. Albert Einstein noemde dit wonder van de samengestelde interest ook wel het achtste wereldwonder.
 

7) Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de neus

Tijd en rendement zullen het resultaat bepalen. Men mag zich echter niet laten leiden tot speculatie. De verleiding van korte termijn geldgewin kan groot zijn. Het gevaar van structureel kapitaalverlies is navenant.

Indien de persoon in bovengenoemd rekenvoorbeeld 100.000 euro van zijn startkapitaal verliest aan een speculatieve investering eindigt hij na 10 jaar ongeveer 200.000 euro lager dan iemand die speculatie heeft vermeden.

 

Bovenstaande aandachtspunten zijn slechts enkele van de vuistregels voor een investeringsproces waarbij het vermijden van structureel kapitaalsverlies gekoppeld aan duurzame vermogensaangroei voorop staat.

Indien u graag nader inzage zou krijgen in onze aanpak nodigen we u graag uit op onze Investor Day op 10 Maart in de Handelsbeurs te Gent in de Voormiddag. Inschrijven kan via www.truncus.eu/investorday.
 

Door Rob Van Eeckhout

Rob Van Eeckhout is sinds april 2015 actief bij Truncus en treedt op als zelfstandig agent. Hij heeft meer dan 14 jaar ervaring als familiaal vermogensadviseur. Hij is master in de Handelswetenschappen met specialisatie financieel beleid en beleggingsleer (H.U.B.). Hij is gehuwd en woonachtig in de regio van Gent.