We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.

08 nov '18 Beursgenoteerd: goedkoper kopen dan private equity

Beurs: de opportuniteit uit vraag en aanbod

De beurs is een marktplaats waar heel veel kopers en verkopers van beursgenoteerde aandelen samen een prijs bepalen waartegen een aandeel onder partijen verhandeld kan worden. Die partijen kennen elkaar niet. Vraag en aanbod bepalen de prijs, zo eenvoudig is het.

Elke partij heeft ook haar specifieke redenen voor een koop of verkoop. Typisch – en in toenemende mate – merken we wel dat een belangrijk deel van de partijen die actief zijn op de markt, handelen op korte termijn. Dit is onder andere te verklaren door het succes van index-investeren: heel veel beheerders oriënteren hun fonds op een bepaalde index. Ze volgen hierbij elke marktbeweging op korte termijn, al dan niet volledig geautomatiseerd in een algoritme. Dit leidt tot toenemend kortetermijnmassagedrag: wat stijgt, stijgt verder onder impuls van toenemende vraag en wat daalt, daalt verder onder impuls van toenemende verkopen.

Deze kortetermijnmarkbewegingen of volatiliteit zien we bij Truncus als een opportuniteit. De beurswaarde komt immers niet altijd via een rationeel proces tot stand maar wel via vraag- en aanbodbewegingen op korte termijn. Dit kan tot exuberant hoge waarderingen leiden of net tot dramatisch lage prijzen. Over de jaren heen schommelen beurzen daar ergens tussen.

Private equity: een rationeel bepaalde prijs

Private equity is het investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven. Daar komt een prijs tot stand via een onderhandeling tussen een beperkt aantal partijen. Het zou een rationeel proces moeten zijn met een genuanceerde afweging tussen de betaalde prijs en de toekomstperspectieven van het bedrijf. In dergelijke transacties wordt ver vooruit gekeken: “Waar kan dit bedrijf staan binnen 7 jaar, 10 jaar of veel langer”. Ook typisch is dat de private equity investeerder geen wilde weldoener maar eerder een koele rekenaar is: op het einde van de investeringsperiode telt enkel het rendement. 8% is normaal gezien het beoogde jaarlijkse minimum, we zien ook presentaties met een 12% tot 20% jaarlijks gemiddeld doel.

En wat als private equity meer betaalt dan de markt ?

We zien in de voorbije periode private equity fondsen bieden op beursgenoteerde bedrijven en dat met een forse premie ten opzichte van de beurskoers. Enkele voorbeelden:

  • Eind oktober betaalde KKR voor de auto-onderdelenproducent Magnetti Marelli 16x de winstverwachting ’19. Dit is meer dan het dubbele van het beursgenoteerde sectorgemiddelde.
  • Eind september betaalde een Qatarese investeringsholding een premie van 30% om GFI Informatique van de beurs te halen. GFI had eerder RealDolmen overgenomen.
  • Begin juli wou PAI Partners een premie van 42% betalen bovenop de beurswaardering van Ontex. Het management van Ontex achtte deze prijs te laag.

Private equity investeerders zijn rationeel; ze beschikken over een langetermijninvesteringshorizon en ze stellen hoge rendementsverwachtingen voorop. Toch zijn deze investeerders bereid om veel meer te betalen voor een bedrijf dan wat de prijs is die door vraag en aanbod op de markt tot stand komt.

Die premie kan te rechtvaardigen zijn door een specifieke overnamestructuur of een beoogde strategie- of managementwissel. Meestal gebruikt de private equity investeerder echter de opportuniteit van lagere marktprijzen om een slag te slaan. Als investeerder in beursgenoteerde bedrijven is er ook die opportuniteit. In sommige gevallen is die opportuniteit zelfs aanzienlijker dan deze van de private equity investeerder gezien geen premie moet betaald worden op de soms erg lage prijs die door vraag en aanbod op de markt tot stand komt.

Conclusie: grotere opportuniteit op de beurs

Het is duidelijk: prijzen op basis van vraag en aanbod bieden opportuniteiten voor investeerders met een rationeel investeringsproces en een investeringshorizon op langere termijn. Deze opportuniteiten zijn op bepaalde momenten het grootst voor een investeerder in beursgenoteerde ondernemingen gezien deze geen aanzienlijk premie moet betalen zoals dit wel gebeurt binnen het rationele, onderhandelde proces van een private equity investeerder.

Door Koen Steeland

Koen Steeland werd vennoot bij Truncus in 2013. Koen startte zijn loopbaan bij Petercam Asset Management. Voor hij verantwoordelijkheden opnam bij Truncus was hij actief als zelfstandig financieel adviseur bij het familiale investeringsfonds QuaeroQ waar hij onder meer lid was van het investeringscomité. Koen is Master in Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA), Master in Financial Management (FUNDP) en Bachelor in de Rechtsgeleerdheid (KULAK). Koen is gehuwd en heeft 3 kinderen.