Configureer Cookies

Cookies & Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Truncus.eu informatie over uw bezoek. Wilt u genieten van een optimale gebruikerservaring? Kies dan voor ‘Accepteer alle cookies’. Truncus.eu bewaart uw cookievoorkeuren. U kan ze op elk moment aanpassen via ‘Voorkeuren instellen’. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
cc-hide 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u alle cookies accepteert.
cc-cookie-necessary 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u enkel de noodzakelijke cookies accepteert.
cc-cookie-marketing 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u de marketingcookies accepteert.
cc-cookie-analytics 30 dagen Deze cookie wordt geplaats indien u de analytische cookies accepteert.
frontend_language 30 dagen Zo blijft uw taalvoorkeur bewaard, opdat u het niet bij elk bezoek opnieuw moet kiezen.
PHPSESSID Sessie Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. 

Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
_ga 2 jaar Gebruikersidentificatie voor de analyse van websitebezoeken.
_gid 24 uur Volgt uw pad door website voor de analyse van websitebezoeken.
_gat 1 minuut Verzoekrate beperken voor de analyse van websitebezoeken.
AMP_TOKEN 30 seconden tot 1 jaar Bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. 
_gac_<property-id> 90 dagen Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.
__utma 2 jaar

Het aantal keer dat u de Website bezoekt, wanneer uw eerste bezoek en wanneer uw laatste bezoek was. 

__utmb, __utmc

__utmb vervalt na elke sessie, __utmc 30 minuten na het laatste paginabezoek

Tijdstip wanneer u de Website binnenkomt en wanneer u hem verlaat. 
__utmt 10 minuten Verlaagt de aanvraagsnelheid van de service, waardoor de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer beperkt wordt. 
__utmv 2 jaar Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.  
__utmz 6 maanden Waar u vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikt, op welke link u geklikt hebt, welke zoekwoorden u gebruikte en waar en wanneer u zich bevond toen u de Website binnenkwam.

Via marketingcookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de website als derden inzicht in de campagneprestaties. Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan.

Toon cookies

Cookie Vervaltermijn Inhoud en doel
e 2 jaar Delen van artikels op social media. Deze cookie houdt bij of u via de Website artikels deelt op sociale media via de share buttons.
c_id 1 maand Facebook ID voor authentificatie. 

Truncus Wealth NV stelt u graag het Truncus Equity Investment Fund voor, een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Deze wordt door Truncus Wealth NV gepromoot waarbij Capfi Delen Asset management NV als beheersvennootschap optreedt. Hoewel het begrip "fonds" kan verwijzen naar een bevek in zijn geheel, wordt het begrip "fonds" verder enkel gebruikt voor het compartiment Truncus Equity Investment Fund. 

Doel & investeringsbeleid

Het fonds streeft naar een duurzame vermogensaangroei waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, zonder beperking in termen van geografie of marktkapitalisatie. De investeringen gebeuren op de principes van “investeren met een veiligheidsmarge” waarbij op basis van fundamentele bottom-up analyse gezocht wordt om structureel kapitaalsverlies op termijn te vermijden. Bij een bottom-up strategie staat het bedrijf centraal. Het management, het business model, de groeivooruitzichten, de cashflowgeneratie en andere bedrijfskenmerken worden doorgelicht. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de sector of huidige economische omstandigheden.

Investeren met een veiligheidsmarge betekent dat de investeringen binnen het investeringsproces gekenmerkt worden door een lage of onbestaande schuldpositie, een sterk en duurzaam businessmodel, een performante bedrijfsleiding, stabiele cashflows en bovenal een voldoende lage beursnotering bij aankoop.

Hierdoor wordt het nodige comfort gevonden ook al behelst het fonds een 100% aandelen fonds en is er geen bescherming van het geïnvesteerde kapitaal. De NIW (Netto Inventaris Waarde) is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NIW kan geconsulteerd worden op www.beama.be.

Het fonds is tot stand gekomen op basis van een aantal vermogende families waar er reeds een duurzame relatie mee is opgebouwd, die als ankerinvesteerders optreden en die zich volledig kunnen terugvinden in de investeringsaanpak van de beheerder van de beleggingsportefeuille. Deze is er één waarbij we absolute vermogensaangroei nastreven weliswaar over een termijn van meer dan 7 jaar.

Als teken van vertrouwen en engagement heeft het management van TRUNCUS en diens familie bovendien zelf een belangrijke investering in het fonds die de 2,5 mio euro overstijgen.

Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, ICB(E)’s, warranten, opties geldmarktinstrumenten of cash en het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Deze derivaten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezelijken. Enerzijds om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen en anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).

Het fonds zal maximum 25% in rentedragende beleggingen investeren indien nodig (Cash, geldmarktinstrumenten, obligaties, converteerbare obligaties en andere vastrentende effecten).

Kenmerken

U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag en de berekening van de koers gebeurt wekelijks op woensdag. Aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen kan de waarde van het fonds sterk fluctueren. Er is geen eindvervaldatum, de looptijd van het fonds is bijgevolgd onbeperkt. Een beleggingshorizon van 7 jaar wordt aanbevolen.

Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de perfomance van het fonds wordt vergeleken met een benchmark: MSCI Europe Index. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen. U vindt deze documenten onder de wettelijke informatie. U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

A-klasse Geen minimum, voor natuurlijke personen en rechtspersonen
F-klasse Geen minimum, de klasse F is voorzien voor investeerders die inschrijven binnen de 9 maanden na oprichting van het fonds (en na die 9 maanden altijd kunnen bijstorten)
T-klasse Voor klanten bij Truncus Wealth NV
I-klasse Minimum inschrijving: 2 500 000€
Instapvergoeding Maximum 3%
Uitstapvergoeding

Maximum 0,5%

Beheersvergoeding

Maximum 1,25%

Lopende kosten

A klasse: 1,54%
F klasse: 1,14%
T klasse: 1,29%
I klasse: 1,06%

Performance fee

10% op de toename van de koers van de netto-inventariswaarde boven 6% op jaarlijkse basis. Voor meer informatie: zie prospectus

Beurstaks

0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000)

Reynders taks Meerwaardebelasting van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentend gedeelte van de kapitalisatiedeelbewijzen van een compartiment dat meer dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in vastrentende producten.

 

Bijkomende informatie

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico, kredietrisico, inflatierisico en kapitaalrisico.

  • Het marktrisico houdt in dat de NIW van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
  • Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
  • Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
  • Het kredietrisico bestaat erin dat een schuldenaar ten opzichte van het compartiment zijn verplichtingen niet nakomt.
  • Het inflatierisico betekent dat de waarde van het compartiment negatief beïnvloed kan worden door de inflatie.
  • Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.
  • Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via katrien.yde@truncus.eu of info@truncus.eu. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Sam Adams

CIO

Bio

Kristof De Graeve

Senior Financial Analyst

Bio