We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

U verlaat nu de website om via KBC Neon aan te melden. Wenst u door te gaan? 

Ja Nee

Een duidelijk proces als de juiste basis voor duurzaam rendement

Via fundamentele analyse leggen we de kern van waardecreatie bloot en identificeren we elementen van veiligheidsmarge. We handelen procesmatig en met discipline.

 

Fundamentele analyse is de basis van ons investeringsproces. Deze analyse richt zich op specifieke elementen van een investering die ervoor zorgen dat waarde gecreëerd wordt. Even belangrijk in het proces is de identificatie van de risico’s die verbonden zijn aan de investering. Tot slot hechten we groot belang aan waardering: succesvol investeren betekent tegen een lage waardering kopen en tegen een hoge waardering verkopen. Dit alles noemen we “investeren met een veiligheidsmarge”.

We investeren op consistente wijze met een lange termijn investeringshorizon. Ons investeringsproces vertrekt niet vanuit voorspellingen over de toekomst. Grote uitspraken over macro economische grootheden liggen evenmin aan de basis van ons proces. Discipline in beheer is waar we wel een verschil maken. Ons investeringsproces benadrukt het belang om portefeuilles te herbalanceren: koop bij lage prijzen en verkoop op momenten van euforie.

Binnen ons vermogensbeheer leidt het investeringsproces tot een selectie van investeringsfondsen. Vier belangrijke criteria die we hierbij aanhouden:

 • Transparantie

  We vragen periodiek een volledig portefeuilleoverzicht aan de beheerder en een inzage op de uitgevoerde transacties. Dit zorgt voor inzicht in het gevoerde investeringsbeleid en het helpt verklaren waarom bepaalde transacties worden uitgevoerd. De transparantie zorgt dat we een duidelijk beeld hebben van de gelopen risico’s en we vermijden mogelijke overlap op het niveau van de portefeuille van de klant. 

 • Consistentie

  We spreken de beheerder van elk geselecteerd investeringsfonds minstens één keer per kwartaal. Via dit gesprek controleren we de consistentie van het beheer. Een gedetailleerd verslag van elk contact laat ons toe om uitspraken uit het verleden te verifiëren en evoluties binnen het fonds in kaart te brengen.

 • Liquiditeit

  We willen een investering bij een beheerder kunnen afsluiten, verminderen of net uitbreiden als onze analyse uitwijst dat dit de beste keuze is.  We investeren niet in fondsen die ons confronteren met een  lock-up en evenmin in fondsen die komen met hoge instap- of uitstapvergoedingen. We letten erop dat beheerders niet in belangrijke mate investeren in beperkt verhandelbare activa.

 • Co-investering & betrokkenheid

  We vinden het erg belangrijk dat de beheerder mee investeert in het fonds. Dit toont betrokkenheid en het leidt tot betere beslissingen op langere termijn. Wie co-investeert vermijdt typisch alles-of-niets beslissingen en richt zich op werkelijke waardecreatie. 

Bij Truncus begrijp ik waar mijn geld in geïnvesteerd is, ik ben er gerust in.

Klant vermogensbeheer sedert januari 2016