We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.

07 jun '17 En hoe zou jouw 1 miljoen geïnvesteerd worden bij Truncus?

De redactie van De Tijd/Netto stelde de vraag aan een aantal typische private bankers maar ging voorbij aan onze mening voor hun artikel van 31.05.17. Met dit blogartikel delen we graag onze inzichten hoe u best 1 miljoen euro zou beleggen. We putten hiervoor niet enkel uit de ervaring van meer dan 15 jaar begeleiding van vermogende families. Die tijdsspanne gaf ook inzicht in wat werkt en wat niet werkt om geld te laten renderen op termijn. De vraag van De Tijd/Netto is dus werkelijk onze specialisatie.  
 

  Volgens bevraging Truncus-Modelportefeuille
  DE TIJD Neutrale portefeuille
Cash 7,50% 5,00%
Alternatieve activa 2,50% 7,00%
Aandelen 50,00% 43,00%
    Europa 25,00% 25,00%
    Noord-Amerika 12,50% 8,00%
    Rest van de wereld 12,50% 10,00%
Obligaties 40,00% 45,00%
    Bedrijfsobligaties met kredietrating 17,50% 20,00%
    Overheidsobligaties 7,50% 5,00%
    Andere obligaties (NR/HY) 15,00% 20,00%
Totaal  100,00% 100,00%


Truncus investeert  in 11 fondsen (wij spreken liever van teams omdat elke beheerder significant mee investeert in zijn fonds) die allen werken vanuit éénzelfde beleggingsfilosofie. Het inbouwen van veiligheidsmarge staat daarbij centraal. De teams investeren in bedrijven die ondergewaardeerd zijn, die een solide businessmodel hebben en een management hebben dat winst en groei op lange termijn nastreeft.

Een solide veiligheidsmarge is ook voor investeringen in bedrijfsobligaties van belang. Indien je geld leent aan een bedrijf dan wil je zekerheid dat je op de vervaldag jouw kapitaal terugkrijgt. Een diepgaande analyse met aandacht voor de juiste factoren is ook hier aangewezen.

In die zin valt onze overweging naar High Yield obligaties op. Dit betekent niet dat we 'zomaar' extra rendement nastreven. Integendeel, wij selecteren teams die bijzonder grote aandacht besteden aan de kwaliteit van de emittent en die veiligheden op verschillende niveaus inbouwen.  De keuze voor beperkte duraties is er één van.

Onze overweging naar Europa heeft te maken met het feit dat we ons rendement niet willen halen op basis van muntspeculatie. We zien beheerders die de laatste jaren 'automatisch' hoge rendementen haalden via belangrijke blootstelling aan de USD. Nu deze munt opnieuw verzwakt, blijft dit rendement niet duurzaam. 

Ons belangrijke positie in Europa heeft ook te maken met het feit dat onze teams op heden meer onderwaarderingen in Europa zien. Wie ons kent weet dat dit geen tactische allocatie is op basis van macro-economische voorspellingen.  Consistent de toekomst voorspellen is onmogelijk. Het kan voor ons nooit de basis zijn van een duurzame asset allocatiestrategie. Onze focus gaat naar het vinden van ondergewaardeerde activa. Die is te vinden in Europa. Maar ook onze Amerikaanse beheerder gaat er prat op dat zijn fonds in de afgelopen 10 jaar nog nooit een dergelijke onderwaardering heeft vertoond zoals die er vandaag is. Fundamentele analyse leidt tot het vinden van onderwaardering en net dat hebben al onze fondsenbeheerders gemeen, over alle continenten heen.

Alternatieve activa zijn bij ons belangrijk, ze bouwen extra veiligheidsmarge in op portefeuilleniveau. Het zijn alternatieve investeringen in die zin dat het 2 hegdefondsen zijn. Beide fondsen bouwen extra veiligheidsmarge in en beschermen zich op een gezonde manier tegen grote marktdalingen. Opmerkelijk hier is het feit dat het een gezonde bescherming betreft.  De fondsen werken niet op basis van zogenaamde 'leverage' (geleend geld) en hun investeringsproces is transparant en eenduidig. ‘Alternatief’ staat bij ons nooit voor complexe structurele producten of niet transparante 'stop-loss' strategieën. Ervaring leert dat deze manier van investeren goed is voor de beheerder (torenhoge kosten) maar niet noodzakelijk voor de klant (beperkt rendement).

‘Hoe 1 M€ investeren bij Truncus?’ kan je samenvatten als volgt: we investeren die middelen in een gespreide portefeuille en dit met een belangrijke veiligheidsmarge. Deze veiligheidsmarge is terug te vinden in de onderwaardering van de onderliggende activa (aandelen en obligaties), specifieke aandacht voor het vermijden van kapitaalverlies en de selectie van investeerders die significant zelf mee investeren in hun fonds. De alternatieve investeringen bieden extra veiligheidsmarge op het moment dat markten echt negatief ontsporen. Eenduidig, transparant en gericht op lange termijn groei, zo investeren wij elk miljoen van onze klanten. Ervaring leert dat dit werkt.

Door Pieter Van Neste

Pieter Van Neste heeft VGD Family Office, nu Truncus, eind 2001 opgestart en werd medezaakvoerder en partner in 2008. Pieter was voorheen werkzaam voor Bacob Bank – Artesia Services, als administrator van beleggingsfondsen en aansluitend als IT coördinator voor de afdeling beleggingsfondsen. Pieter is Bachelor in Bedrijfskunde met specialisatie in Accountancy en Fiscaliteit en haalde een Master in Gouvernementele Europese instanties (Hogeschool Gent). Hij is gehuwd en heeft 2 zonen. Pieter is tevens Sommelier-Conseil met een diploma behaald aan de Université du Vin in Suze La Rousse.