We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.

22 mei '16 Voorspellingen gebaseerd op macro-economische vooruitzichten helpen u zeker niet vooruit…

Veel traditionele vermogensbeheerders vullen uw portefeuille in op basis van voorspellingen. En die zijn al te vaak gebaseerd op macro-economische gegevens. Zo hoopt het traditioneel vermogensbeheer door analyse van gegevens uit het verleden niet alleen het heden te kunnen begrijpen, maar ook de toekomst te kunnen voorspellen. Moet deze aanpak dan de standaard worden?

We maken dit even duidelijk met twee voorbeelden:

  • De werkloosheid in de Verenigde Staten daalt (gegeven) en zal verder afnemen (voorspelling 1). Daarom zal de economische groei aantrekken (voorspelling 2), zullen de bedrijven meer winst maken (voorspelling 3) en zullen de beurskoersen stijgen (voorspelling 4). Conclusie: koop Amerikaanse aandelen!
  • De rente in de Verenigde Staten is gestegen (gegeven) en zal verder stijgen (voorspelling 1) omdat de werkloosheid afneemt. Als de rente stijgt in de Verenigde Staten zal er geld wegvloeien uit Emerging Markets naar de Verenigde Staten (voorspelling 2). Conclusie: mijd aandelen uit de groeilanden!

Deze werkwijze kent echter vele valkuilen:

  • Zijn de macro-economische gegevens die aan de basis liggen juist? Het antwoord is SOMS. Het probleem is dat we enkel achteraf kunnen vaststellen welke gegevens juist en welke gegevens fout bleken te zijn.
  • Worden er fouten gemaakt in de analyse/interpretatie van deze gegevens? Het antwoord is JA.
  • Worden er fouten gemaakt in de voorspellingen op basis van deze gegevens? Het antwoord is JA. De gegevens zijn voor alle macro-economen dezelfde, toch zijn er analisten die op basis van dezelfde data voorspellen dat de US economie aan de vooravond van een recessie staat, en voorspellen anderen dat de groei van de US economie opnieuw zal aantrekken. Eén van beiden zal fout zijn…
  • Worden er fouten gemaakt bij het omzetten van macro-economische voorspellingen in beleggingsideeën? Het antwoord is wederom JA. De voorbije jaren werd bijvoorbeeld vaak geadviseerd om te investeren in obligaties in Noorse Kroon. Dit land heeft enorme reserves en weinig staatsschuld, deze munt zou dus sterk blijven, en als bonus kreeg de belegger een hogere rentevergoeding dan deze in Euro. De werkelijkheid draaide anders uit: door de daling van de olieprijs verloor deze munt ongeveer 25% aan waarde!

Indien een ingenieur zijn brug op basis van een gelijkaardige proces zou bouwen, zou niemand er gebruik van maken. In traditioneel vermogensbeheer is deze werkwijze de standaard geworden.

Macro-economische analyse kan helpen om de bewegingen op de financiële markten te begrijpen, maar we geloven niet in macro-economische voorspellingen als uitgangspunt voor de invulling van uw vermogen. In essentie mist dergelijke aanpak in veel gevallen een link met fundamentele waardering. Bovendien is het onze ervaring dat het complexe geheel van macro-economische variabelen en hun samenhang veel te snel herleid wordt tot een eenvoudige conclusie.

Wij geloven ook rotsvast dat werkelijke creatie van waarde op termijn enkel mogelijk is door de kans op structureel verlies van kapitaal te minimaliseren. Dit gebeurt niet zeker vanuit macro-economische voorspellingen, maar vanuit een inzicht in de kern van de investering en met veel aandacht voor fundamentele waardering.

Door Stefaan Vanden Berghe

Stefaan Vanden Berghe werd vennoot bij Truncus in 2013. Stefaan was voorheen werkzaam voor BBL – ING als kantoordirecteur en private banker. Hij vervolgde zijn loopbaan bij ABN AMRO waar hij verantwoordelijk was voor Adviesbeheer regio West-Vlaanderen en als senior Investment Advisor bij Puilaetco Dewaay Private Bankers, verantwoordelijk voor discretionair en adviesbeheer West-Vlaanderen en vast lid van het macro-economisch en strategisch comité en van het portfolio construction comité. Stefaan is Master in de Rechtsgeleerdheid (Universiteit Gent) en volgde een General Management Program aan Vlerick. Hij is gehuwd en heeft 4 kinderen.