We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.

04 jun '19 Waarom de groei in Amerika zal blijven aanhouden

De aandelenmarkt heeft al verschillende generaties zien voorbij komen: de ‘Baby Boomers’, ‘Generatie X’ en nu de 'Milennials'. Deze laatste is de bevolkingsgroep die geboren is tussen 1981 en 2000. Steeds meer mensen van deze generatie bereiken de cruciale leeftijdscategorie van 30-45 jaar. Waarom noemen we deze “cruciaal”? Dit is traditioneel het moment waarop men een levenspartner kiest, aan kinderen denkt en een eerste woning verwerft. Dit zijn allemaal gebeurtenissen die gepaard gaan met een veranderde levensstijl en bijkomende investeringen, emotioneel en financieel. Indien één individu deze keuze maakt, is de impact vrij beperkt, maar indien een hele generatie deze keuze maakt is dit een bron van economische groei. En zeker indien deze generatie beduidend groter is dan de voorgaande. Deze demografische evolutie is momenteel aan de gang in de Verenigde Staten. We gidsen jullie graag door de gevolgen hiervan voor de aandelenmarkten.

 

 

 
Bekijk het van de positieve kant

 

De geschiedenis leert ons dat demografie reeds meerdere malen een opvallende invloed heeft uitgeoefend op de economische activiteit. We weten eveneens dat de leeftijdscategorie tussen 30 en 45 jaar hier de belangrijkste rol in speelt: hoe meer mensen er zich in deze leeftijdscategorie bevinden, hoe hoger de economische activiteit. Dit is logisch te verklaren: mensen settelen zich, kiezen een levenspartner, kopen een huis, krijgen kinderen,…. Allemaal zaken die gepaard gaan met grote investeringen.

 

Historisch gezien steeg de prijs van huizen, maar ook de prijs van geld (interest) in een periode waarin de demografische groep 30-45 jaar de grootste groep in de samenleving was. Deze groep zal eerder geld lenen dan geld sparen. De generatie ‘Baby Boomers’ (geboortejaar 1946-1964) is hier een goed voorbeeld van. Wanneer de ‘Baby Boomers’ de leeftijdsgrens van 30 jaar bereikten, werd de hoogste prijs voor geld in de geschiedenisboeken van de VS genoteerd. Interestvoeten bereikten een ongeziene piek.

 

Bij de komst van ‘Generatie X’ (geboortejaar 1965-1980) merkten we net een omgekeerde tendens op. De groep ‘Generatie X’ was kleiner dan die van de ‘Baby Boomers’. Er waren dus minder mensen die in de levensfase van investeren kwamen. De ‘Baby Boomers’ schoven door naar de levensfase waarin ze gingen sparen en aldus werd de groep spaarders groter dan de groep leners. Dit had een economische terugval tot gevolg. Interestvoeten reageerden hierop door te dalen naar een historisch dieptepunt.

 

‘Millennials’ daarentegen vertegenwoordigen een veel grotere groep dan de voorgaande generatie (Generatie X). Zij overschrijden zelfs het bevolkingsaantal ‘Baby Boomers’. De dynamiek verandert dus opnieuw. De investeerders worden talrijker dan de spaarders, de vraag naar geld zal weer toenemen. De gevolgen daarvan zijn nu al zichtbaar: de Amerikaanse economie gaat in stijgende lijn, gevolgd door hogere rentevoeten. En het is nog maar net begonnen!

 

Er zijn twee kanten aan elk verhaal

 

Naast de positieve demografische invloed op de economische activiteit zien we ook een potentieel gevaar. Momenteel vloeit er veel geld naar verlieslatende IPO’s (bedrijven die voor het eerst op de beurs komen) en noteert een groot aantal bedrijven, in het bijzonder technologiebedrijven, zeer duur. Tevens stellen we vast dat er vooral in de Private Equity wereld heel veel met schulden wordt gewerkt.

 

Het duur noteren van groeibedrijven en het overdadig werken met schuld zijn twee zaken die typisch zijn aan een economische omgeving met lage rentevoeten. Een licht stijgende rente kunnen ze best de baas, maar indien de rente opnieuw recordniveaus bereikt, dan lijkt de kans groot dat bedrijven met teveel schuld het moeilijk krijgen en dat bedrijven die te duur noteren een sterke terugval zullen kennen.

 
We eindigen graag met een positieve noot

 

Het is een kwestie van de juiste bedrijven te selecteren die ontegensprekelijk garen bij deze demografische aardverschuiving zullen spinnen en die bovendien vanuit een waarderingsoogpunt niet duur noteren. Een eerste voorbeeld hiervan zijn Amerikaanse huizenbouwers en financiële kredietinstellingen: hoe meer mensen er tussen 30 en 45 jaar oud zijn, hoe meer huizen er nodig zullen zijn en deze zullen allemaal moeten gefinancierd worden. Daarnaast zijn er ook bedrijven die kunnen profiteren van het moment waarop ‘Millennials’ kinderen krijgen. Denk hierbij aan de entertainment sector.

 

Hoe gaat TRUNCUS hiermee om?  

 

Truncus werkt sinds een vijftal jaar met een Amerikaanse value beheerder die zijn strategie grotendeels opgebouwd heeft rond de hierboven beschreven demografische ontwikkelingen: hij investeert voornamelijk in bedrijven die ideaal geplaatst zijn om te profiteren van de verwachte investeringen van ‘Millenials’. Daarnaast waken ze erover om niet teveel te betalen voor hun investeringen, of zoals de beheerder het vaak zelf zegt: “Value matters dearly to us”. De beheerder is opgenomen in het patrimoniaal fonds van Truncus en maakt deel uit van het discretionair beheer voor portefeuilles boven 2,5 mln EUR. Truncus onderhoudt op kwartaalbasis rechtstreekse contacten met de beheerder van het fonds en verkrijgt 100% transparantie in de portefeuillesamenstelling en de financiële transacties. Bovendien is Truncus de grootste Belgische aandeelhouder van het fonds. Met een trackrecord van ruim 10 jaar en een jaarlijkse netto return van 15,61% vindt Truncus dat deze beheerder absoluut een plaats verdient in jouw beleggingsportefeuille.

Door Pieter Van Neste

Pieter Van Neste heeft VGD Family Office, nu Truncus, eind 2001 opgestart en werd medezaakvoerder en partner in 2008. Pieter was voorheen werkzaam voor Bacob Bank – Artesia Services, als administrator van beleggingsfondsen en aansluitend als IT coördinator voor de afdeling beleggingsfondsen. Pieter is Bachelor in Bedrijfskunde met specialisatie in Accountancy en Fiscaliteit en haalde een Master in Gouvernementele Europese instanties (Hogeschool Gent). Hij is gehuwd en heeft 2 zonen. Pieter is tevens Sommelier-Conseil met een diploma behaald aan de Université du Vin in Suze La Rousse.