Configureer Cookies

Cookies & Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Truncus.eu informatie over uw bezoek. Wilt u genieten van een optimale gebruikerservaring? Kies dan voor ‘Accepteer alle cookies’. Truncus.eu bewaart uw cookievoorkeuren. U kan ze op elk moment aanpassen via ‘Voorkeuren instellen’. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
cc-hide 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u alle cookies accepteert.
cc-cookie-necessary 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u enkel de noodzakelijke cookies accepteert.
cc-cookie-marketing 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u de marketingcookies accepteert.
cc-cookie-analytics 30 dagen Deze cookie wordt geplaats indien u de analytische cookies accepteert.
frontend_language 30 dagen Zo blijft uw taalvoorkeur bewaard, opdat u het niet bij elk bezoek opnieuw moet kiezen.
PHPSESSID Sessie Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. 

Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
_ga 2 jaar Gebruikersidentificatie voor de analyse van websitebezoeken.
_gid 24 uur Volgt uw pad door website voor de analyse van websitebezoeken.
_gat 1 minuut Verzoekrate beperken voor de analyse van websitebezoeken.
AMP_TOKEN 30 seconden tot 1 jaar Bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. 
_gac_<property-id> 90 dagen Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.
__utma 2 jaar

Het aantal keer dat u de Website bezoekt, wanneer uw eerste bezoek en wanneer uw laatste bezoek was. 

__utmb, __utmc

__utmb vervalt na elke sessie, __utmc 30 minuten na het laatste paginabezoek

Tijdstip wanneer u de Website binnenkomt en wanneer u hem verlaat. 
__utmt 10 minuten Verlaagt de aanvraagsnelheid van de service, waardoor de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer beperkt wordt. 
__utmv 2 jaar Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.  
__utmz 6 maanden Waar u vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikt, op welke link u geklikt hebt, welke zoekwoorden u gebruikte en waar en wanneer u zich bevond toen u de Website binnenkwam.

Via marketingcookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de website als derden inzicht in de campagneprestaties. Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan.

Toon cookies

Cookie Vervaltermijn Inhoud en doel
e 2 jaar Delen van artikels op social media. Deze cookie houdt bij of u via de Website artikels deelt op sociale media via de share buttons.
c_id 1 maand Facebook ID voor authentificatie. 

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze updates.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.

26 jun '20 De laatste dans van de kaasroute

Met het op 17 juni 2020 ingediende wetsvoorstel van CD&V en Groen ziet het ernaar uit dat het verhaal van het schenken van roerende waarden voor Nederlandse notaris ofwel de zogenaamde kaasroute definitief tot zijn einde komt. De triomfantelijke heropening door de Raad van State in 2018 zal wellicht maar van korte duur blijken te zijn, gezien de kans reëel is dat het wetsvoorstel volgende week wordt aangenomen. Een verplichte registratie van elke notariële schenkingsakte wordt dan de regel en zal bijgevolg tot schenkbelasting aanleiding geven. Echter groeit de vrees dat vroeg of laat ook de hand- en bankgift voor de bijl gaan. Maar komt het wel zo ver?

Hand- en bankgift

Overdracht van gelden, juwelen of kunstvoorwerpen van hand tot hand of het vermaken van een geldsom of effectenportefeuille bij wijze van een bankoverschrijving zijn op heden nog steeds bij uitstek de technieken om onbelast te schenken. Hou hierbij wel ingedachte dat de schenker wel een periode van drie jaar (in 2021 wordt dit vier jaar) dient te overleven. Anders wordt de gift bij de nalatenschap van de schenker gevoegd en onderworpen aan de progressieve erfbelasting dat kan oplopen tot zelfs 27% (in rechte lijn). Van belang hierbij is dat men op het ogenblik van het overlijden van de schenker de fiscus een vaste datum kan voorleggen als bewijs van het verstrijken van deze ‘verdachte periode’. In de praktijk wordt dit ondervangen met het aangetekend versturen van de pacte adjointe na het verrichten van de hand- of bankgift. In het laatste geval kan ook het rekeninguittreksel soelaas brengen, dat tot drie of vier jaar na de schenking dient bewaard te worden.

Het pacte adjointe heeft als bijkomend voordeel dat men bepaalde clausules kan opnemen zoals bijvoorbeeld terugkeer van de gift bij vóóroverlijden van de begiftigde, uitsluiting uit de huwgemeenschap van de begiftigde of een vervreemdingsverbod.

Notariële schenking

Wenst de schenker echter een opschortende voorwaarde in te lassen, een restschenking te verrichten of het vruchtgebruik voor te behouden, dan is een verplichte passage bij de notaris de regel op vandaag. Dit is ook het geval als men aandelen van een vennootschap of een rekening-courant wenst te schenken. Wendt men zich tot een Belgische notaris, dan zal er 3% (in rechte lijn) of 7% (in het andere geval) schenkbelasting te voldoen zijn. Kiest men evenwel voor een Nederlandse notaris, dan is deze gift belastingvrij voor zover de schenker de verdachte periode overleeft.

Het hoeft u niet te verwonderen dat deze kaasroute maar al te graag bewandeld wordt door de Vlaming en dit tot grote ergernis van de Vlaamse fiscus. Om die reden vaardigde de Vlaamse belastingdienst in 2016 een negatief standpunt uit om alsnog erfbelasting te kunnen heffen. De vernietiging door de Raad van State in 2018 luidde evenwel een nieuw begin in, zij het één van heel korte duur.

Bent u te laat voor actie?

Als het wetvoorstel volgende week wordt aangenomen, dan is de registratie van elke notariële schenking verplicht en dit tien dagen na bekendmaking van deze wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Veel tijd rest niet meer om de kaasroute een laatste maal te bewandelen. Een aantal amendementen werden ingediend waarvan de inhoud op vandaag nog onduidelijk is. Wordt er dan toch voorzien in een overgangsregeling? Of wordt de wet eerder retroactief van toepassing? Of zien we misschien ook het einde van de registratievrije en belastingvrije handgift en bankgift? Wij houden u alvast verder op de hoogte.

Door Nicolas Boucquey

Nicolas Boucquey trad in februari 2018 toe tot Truncus als family officer. Daarvoor heeft hij tweetal jaar ervaring binnen het departement tax en estate planning bij BDO. Hij heeft een master in de Rechten behaald aan de Ugent alsook een master-na-master in het Fiscaal recht (cum laude) behaald aan de Universiteit Antwerpen.

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze updates.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.